service-ai

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) که گاهی اوقات هوش ماشینی نامیده می‌شود، به هوشمندی نشان‌داده‌شده به‌وسیله ماشین‌ها در شرایط مختلف، اطلاق می‌شود که در مقابل هوش طبیعی انسان‌ها قرار دارد؛ به عبارت دیگر، هوش مصنوعی به سامانه‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند واکنش‌هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی از جمله، درک شرایط پیچیده، شبیه‌سازی فرایندهای تفکری و شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آن‌ها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسایل را داشته باشند.

استفاده از رابط های برنامه نویسی یا همان API می تواند استفاده از هوش مصنوعی در پروژه های برنامه نویسی را بسیار ساده تر سازد. API های هوش مصنوعی، رابط های RESTful هستند که به برنامه نویس اجازه می دهند به کمک مدل های از پیش تمرین داده شده شرکت های مختلف، در پروژه خود استفاده کنند و قابلیت های مرتبط با هوش مصنوعی نرم افزار خود را گسترش دهند در واقع در API برنامه ها از قابلیت های کاربردی یکدیگر استفاده می‌نمایند تا توانایی خود را افزایش دهند.


آیتِک‌نت با تکیه بر تیم متخصص در زمینه هوش مصنوعی، برترین خدمات را در این حوزه ارائه می‌دهد.