service-analyze

تحلیل کسب و کار

تحلیل کسب و کار جزو حوزه‌های در حال رشد در دنیاست که روز به روز بیشتر به آن پرداخته می‌شود. امروزه سازمان‌ها از تحلیل‌گران کسب و کار استفاده می‌کنند تا بتوانند نیازمندی‌های ذی‌نفعان خود را بهتر شناخته و راه‌حل‌های مناسب نیاز آنان ارائه نمایند.

تحلیل کسب و کار بکارگیری دانش، مهارت، ابزارها و تکنیک هایی برای:
شناسایی نیازهای کسب و کار شامل فرصت ها و مشکلات
شناسایی و تعیین راهکارهای کارآمد برای تحقق اهداف کسب و کار
استخراج، مستندسازی و مدیریت الزامات ذینفعان به منظور تحقق اهداف سازمان
تسهیل تولید موفق محصولات، خدمات و یا اجرای پروژه ها

آیتِک‌نت با تکیه بر تیم متخصص در زمینه تحلیل کسب و کار، برترین خدمات را در این حوزه ارائه می‌دهد.