service-iot

اینترنت اشیا

IOT یا اینترنت اشیاء به‌طور کلی اشاره به اشیا و تجهیزات محیط پیرامون‌مان دارد که به شبکه اینترنت متصل شده و توسط اپلیکیشن‌های موجود در تلفن‌های هوشمند و تبلت، قابل کنترل و مدیریت هستند. اینترنت اشیا به زبان ساده، ارتباط سنسورها و دستگاه‌ها با شبکه‌ای است که از طریق آن می‌توانند با یکدیگر و با کاربرانشان تعامل کنند.

آیتِک‌نت با تکیه بر تیم متخصص در زمینه اینترنت اشیا، برترین خدمات را در این حوزه ارائه می‌دهد.