Service-security

امنیت وب‌سایت

به شرایط و وضعیتی گفته می شود که در آن سایت با وجود خدمات دهی معمول و مورد نیاز، بالاترین سطح امنیتی مورد نیاز را داشته و سطح آسیب پذیری آن در پایین ترین سطح ممکن باشد. امنیت سایت به موارد بسیاری وابسته است که باید رعایت شوند.
از جمله استانداردسازی کدهای وبسایت، به‌روزرسانی پیکربندی سرور و فایروال و ...


آیتِک‌نت با تکیه بر تیم متخصص در زمینه امنیت وب‌سایت، برترین خدمات را در این حوزه ارائه می‌دهد.