Team-AI

تیم هوش مصنوعی

آیتِک‌نت با گرداوری افراد متخصص و نخبه در زمینه هوش مصنوعی توانسته با تیمی پویا و خلاق، برترین خدمات را در این حوزه ارائه ‌دهد.

رشد روزافزون هوش مصنوعی سوالات زیادی را برای مدیران ایجاد کرده است. از جمله نحوه مدیریت سیستم‌های محاسباتی‌ای که فراتر از درک بشر هستند و چگونگی اطمینان از رعایت استانداردهای اخلاقی در استفاده از این فناوری نوین و چالش برانگیز. اینکه برای پیشرفت در هوش مصنوعی چه نوع سازمانی لازم است؟ چه مهارت‌هایی برای جذب افراد مورد نیاز است؟ چه ساختارهای سازمانی بهترین عملکرد را دارند؟ آیا شرکت‌ها به یک مدیر ارشد هوش مصنوعی که هم‌سطح دیگر مدیران عالی باشد نیاز دارند؟

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این حوزه میتوانید به بخش سرویس هوش مصنوعی یا پروژه های آیتِک‌نت مراجعه کنید.