Isometric bright concept the process of creating an application design, UI UX. Template Landing page.

تیم طراحی تجربه مشتری

آیتِک‌نت با گرداوری افراد متخصص و نخبه در زمینه طراحی تجربه مشتری توانسته با تیمی پویا و خلاق، برترین خدمات را در این حوزه ارائه ‌دهد.

تجربه مشتری از احساس مشتری نشأت می گیرد.اگر مشتری در طول تعامل با شما حس خوبی داشته باشد در کل می توان گفت که شما توانسته اید تجربه مشتری خوبی را ارائه دهید. برای ارائه یک تجربه مشتری لذت بخش لازم است نکاتی در طراحی مسیر سفر مشتری رعایت شود که قبل از آن لازم است بدانید: تجربه مشتری باید همواره بر اساس شاخص تلاش مشتری(CES)، شاخص رضایت مشتری (CSAT) و شاخص خالص مروجان (NPS) و مدیریت تجربه مشتری (CEM) مورد پایش قرار گیرد. استفاده از این شاخص ها به شما کمک خواهد کرد تا همواره به صورت گام به گام در راستای بهبود تجربه‎ مشتری حرکت کنید و بتوانید نقاط مشکل زا در مسیر تجربه مشتری را به موقع شناسایی کرده و موانع را برطرف کنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این حوزه میتوانید به بخش سرویس طراحی تجربه مشتری یا پروژه های آیتِک‌نت مراجعه کنید.