Team-projectmanagement

تیم مدیریت پروژه

آیتِک‌نت با گرداوری افراد متخصص و نخبه در زمینه مدیریت پروژه توانسته با تیمی پویا و خلاق، برترین خدمات را در این حوزه ارائه ‌دهد.

مدیریت پروژه مهم ترین پست در پروسه انجام یک پروژه است و عملکرد و تصمیمات درست و به هنگام مدیر پروژه، تاثیرات زیادی در موفقیت پروژه خواهد داشت. 
مسئولیت مدیر پروژه معمولاً بسیار گسترده بوده و دارا بودن مهارت های مختلف، برای مدیر پروژه از ضروریات است.
تعداد زیادی از پروژه هایی که در حوزه فناوری اطلاعات تعریف مشوند، با مشکلات مختلفی از جمله غیرقابل پیش بینی بودن، مشخص نبودن کامل نیازها (Uncertainty & Unpredictability) و پتانسیل بالای تغییرات رو به رو هستند.
در نتیجه مدیریت پروژه فناوری اطلاعات نسبتاً مشکل تر بوده (در مقایسه با سایر پروژه ها) و بسیاری از این پروژه ها یا با شکست مواجه شده و یا اینکه در زمان و بودجه تعیین شده تکمیل نمیشوند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این حوزه میتوانید به پروژه های آیتِک‌نت مراجعه کنید.