Team-softwaredesign

تیم طراحی نرم افزار

آیتِک‌نت با گرداوری افراد متخصص و نخبه در زمینه طراحی نرم افزار توانسته با تیمی پویا و خلاق، برترین خدمات را در این حوزه ارائه ‌دهد.

طراحی نرم‌افزار فرایند حل مسئله و برنامه‌ریزی در راستای ساختن یک نرم‌افزار است. طراحی نرم‌افزار فرایندی است که توسط آن یک عامل، مشخصه ای از نرم‌افزار را طراحی می‌کند که هدف آن، به انجام رساندن اهداف از پیش تعیین شده با استفاده از مجموعه ای از اجزای اولیه و با توجه به محدودیت‌ها است. طراحی نرم‌افزار می‌تواند به عنوان "تمام فعالیت‌های مربوط به مفهوم سازی، طراحی، اجرا، راه اندازی و در نهایت اصلاح سیستم‌های پیچیده" یا "فعالیت‌های مشخص مورد نیاز و قبل از برنامه‌نویسی و … در یک پروسه مهندسی نرم‌افزار باشد.
طراحی نرم‌افزار معمولاً شامل حل مسئله و برنامه‌ریزی یک راه حل نرم‌افزاری است که شامل طراحی جزئی اجزا و طراحی الگوریتم و طراحی معماری سطح بالا می‌باشد

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این حوزه میتوانید به بخش سرویس طراحی نرم افزار یا پروژه های آیتِک‌نت مراجعه کنید.