Team-security

تیم امنیت وب

آیتِک‌نت با گرداوری افراد متخصص و نخبه در زمینه امنیت وب توانسته با تیمی پویا و خلاق، برترین خدمات را در این حوزه ارائه ‌دهد.

امروزه با توجه به گسترش و همه گیر شدن فضای سایبری در بین جوامع، تأمین امنیت سایت یک موضوع مهم برای مدیران کسب و کارهای آنلاین می‌باشد، با وجود افراد سودجو و هکر های خبره این روز ها حملات بسیار زیادی امنیت وب سایت شما را تهدید می‌کند،اگر تا کنون مورد حمله هکر ها و نفوذ آنها قرار نگرفته اید به این معنی نیست که امنیت کاملی در برابر این حملات سایبری دارید.
ما باید تا قبل از اینکه هکر ها به سراغ مان بیایند از امنیت کسب و کار آنلاین خود اطمینان حاصل کنیم ، تا جلوی خسارات جبران ناپذیر ناشی از این حملات را بگیریم ، اگر امروز برای رشد و ارتقاء امنیت خود هزینه ای نکنیم فردا باید ده ها برابر برای جبران خسارات به وجود آمده ناشی از این حملات هزینه کنیم …

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این حوزه میتوانید به بخش سرویس امنیت وب یا پروژه های آیتِک‌نت مراجعه کنید.