تیم RMcharts در سال ۲۰۱۶ با هدف بهبود سطح بازار های مالی و ایجاد پل ارتباطی بین تحلیلگران و معامله گران بازار های مالی ایجاد شده است.
تیم مدیریتی سایت RMcharts تلاش دارند که در این سایت محیطی امن با محیط کاربری آسان را در اختیار کاربران از سرار جهان قرار دهند تا فعالین حوضه های مالی بتوانند اطلاعات و آموخته های خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و بازخورد آموزش ها و تحلیل های خود را در بین جامعه مالی جهانی مشاهده نمایند .