انتشارات زبانكده فعاليت رسمی و تخصصی‌اش را از سال 1373 با انتشار كتاب‌های دانشگاهي به زبان انگليسی در رشته‌های آموزش، زبانشناسی و ادبيات و با همكاری اساتيد مجرب و برجسته‌ای مانند آقايان دكتر پرويز بيرجندی، دكتر حسين فرهادی، دكتر اكبر ميرحسينی و … آغاز كرده است. 

همچنين از سال 1374 به‌عنوان نماينده رسمي و انحصاري ناشران مطرح انگليسی در ايران از جمله Longman، Addison Wesley، Meriam Webster، ‍Chambers Harrap و … در زمينه كتاب‌های آموزش زبان انگليسی همكاری داشته و از سال 1383 تا كنون نيز به‌عنوان نماينده‌ی انتشارات Cambridge University Press در حوزه آموزش زبان انگليسی (ELT) فعاليت دارد.

زبانكده از سال 1378 به‌عنوان نماينده‌ی رسمي و انحصاری Langenscheidt كه يكی از برجسته‌ترين ناشران آلمانی در زمينه آموزش زبان آلماني است، شناخته مي‌شود و پس از آن همكاری‌اش را تحت عنوان نمايندگي رسمی و انحصاری، با ديگر ناشران مطرح آلمانی مانند Hueber، Pons، Cornelsen، Duden و Klett گسترش داده كه تا امروز ادامه دارد. از ديگر فعاليت‌های بين‌المللی انتشارات زبانكده می‌توان به ترجمه و نشر آثار ناشران انگليسی و آلمانی در ايران با كسب مجوز رسمی از آن‌ها اشاره كرد.